Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie ekspertyzy wodomierza

 

KPW Gogolin może zlecić na wniosek Klienta ekspertyzę wodomierza w Okręgowym Urzędzie Miar i przedstawia Państwu jej wynik.

Ścieżka postępowania:
• Wniosek - w celu dokonania ekspertyzy należy złożyć do KPW Gogolin wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza.
• Ustalenie terminu wymiany wodomierza – KPW Gogolin demontuje Państwa wodomierz i montuje nowy główny układ pomiarowy. Termin wymiany wodomierza należy ustalić  telefonicznie. Państwa obecny wodomierz jest przesyłany przez KPW Gogolin do Okręgowego Urzędu Miar. Ten etap nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami, poza uiszczaniem bieżących opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków.
• Wyniki ekspertyzy – KPW Gogolin składa Państwu pisemną odpowiedź w terminie do 14 dni od otrzymania dokumentu ekspertyzy.

Wymagane dokumenty: wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza

Opłaty:
• w przypadku uznania Państwa roszczeń - bezpłatnie.
• w przypadku nieuznania Państwa roszczeń – zgodnie z kosztami przedstawionymi z Okręgowego Urzędu Miar .

Wersja XML