Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy na rok 2018

W ROKU 2018 (do zmiany) obowiązują TARYFY NA ROK 2017  
W związku z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180). O zmianach Spółka powiadomi odbiorców publikując nowe taryfy na stronach internetowych i w prasie lokalnej.

Wersja XML