• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony
BIP

Oczyszczalnia

Dnia 4.01.2010r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z.o.o. przejęło od Zakładów Górażdże Cement S.A.Oczyszczalnie Ścieków w Choruli.

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z usuwaniem substancji biogennych (N,P), której część biologiczną oparto o dwa reaktory biologiczne z wydzielonymi komorami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Pojemność czynna reaktorów wynosi 1650 m3.

Parametry projektowe oczyszczalni ścieków wynoszą:
 

7.500 RLM

Qśrd = 1250 m3/d

Qdmax = 1500 m3/d

Qhśr = 52 m3/d

Qhdz = 94 m3/d

Qhmax = 167 m3/d

 

Aktualnie na terenie naszego obiektu odprowadzane są ścieki bytowo - gospodarcze i komunalne.

Na skutek wymogów nałożonych przez Pozwolenie Wodno Prawne wskaźniki badań ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi osiągnęły następujące redukcje zanieczyszczeń:

Lp.        Wskaźnik                 Redukcja [%]

1.              BZT5                  96,30% - 99,29%

2.              ChZt                  90,52% - 95,99%

3.    Zawiesina ogólna       89,42% - 98,88%

Oprócz ścieków komunalnych na oczyszczalni ścieków +N, +P odprowadza się ścieki deszczowe stanowiące mieszaninę wód kopalnianych, wód opadowy i roztopowych z terenu Kopalni Górażdże, Cementowni Górażdże w Choruli oraz wsi Górażdże po uprzednim oczyszczeniu na osadniku ścieków deszczowych o pojemności 2500 m3 . Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych oraz deszczowych jest rzeka Odra z wylotem znajdującym się na 134 km jej biegu.


Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
ul. Ligonia 15
47 - 320 Gogolin
tel. 77 466 63 58
fax 77 466 62 32
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 567284
w tym miesiącu: 10845
dzisiaj: 149