Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sieć kanalizacyjna

Układ kanalizacyjny ​Gminy Gogolin oparty jest na kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej.

Sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonane są z rur PVC. Odcinki kanalizacji tłocznej wykonane są z rur PE.

Ścieki z miejscowości Gogolin, Kamień Śląski, Kamionek, Malnia, Chorula, Górażdże odprowadzane są do ubocznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula, skąd po oczyszczeniu doprowadzanie są do rzeki Odry.

Ścieki z miejscowości Odrowąż odprowadzane są za pomocą sieci kanalizacyjnej WiK Krapkowice do oczyszczalni ścieków "Biokrap" w Krapkowicach.

Dla miejscowości Dąbrówka, Zakrzów oraz Obrowiec na budowę kanalizacji opracowana jest dokumentacja techniczna.

Ścieki z tych miejscowości zostaną odprowadzone do oczyszczalni

Awarie na sieci kanalizacyjnej można zgłaszać pod numerem 77 423 20 36

Wersja XML