Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sieć wodociągowa

 1. Miejscowości Gogolin, Obrowiec, Malnia, Chorula oraz Górażdże zasilane są z ujęć podstawowych Górażdże "Lhoist" oraz Gogolin - SUW (własność Krapkowice). Sieć wodociągowa wykonana jest w przeważającej części z rur PVC i PE z niewielkimi docinkami rurociągów żeliwnych.

 2. Miejscowości Kamień Śląski, Kamionek zasilane są z ujęć w miejscowości Kamień Śląski. Sieć wykonana jest główne z rur PVC.

 3. Miejscowości Dąbrówka oraz Zakrzów zasilane są z ujęcia "Dalnia". Sieć wodociągowa wykonana jest w całości z rur PVC.

 4. Miejscowości Odrowąż jako jedna ze względu na swoje położenie nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią wodociągową Gminy Gogolin. Zasilana jest z ujęć na terenie miejscowości Krapkowice na zasadzie zakupu hurtowego wody z WiK Krapkowice.

Awarie na sieci wodociągowej można zgłaszać pod numerem

Wersja XML