Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA z dnia 05.11.2021 r.

DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH GMINY GOGOLIN

 

Szanowni Państwo,

W związku, iż od dnia 01.01.2022 r. Gmina Gogolin zostanie członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region”, nasza Spółka jako Zarządca lokali komunalnych w gm. Gogolin, zobowiązana jest do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z w/w lokali. Nie ma możliwości złożenia deklaracji do „Czystego Regionu” przez pojedynczego Najemcę lokalu komunalnego.

Tym samym, od dnia 01.01.2022 r. wszyscy Najemcy lokali komunalnych, miesięczną opłatę za wywóz odpadów komunalnych, będą uiszczali bezpośrednio na konto KPW Gogolin Sp. z o.o. Koszt ten będzie wskazany w osobnej pozycji na fakturze VAT.

Dlatego też, aby w sposób właściwy naliczyć Państwu opłatę za odpady komunalne, oraz aby móc przekazać pełną informację do „Czystego Regionu” prosimy o przekazanie nam informacji o liczbie deklarowanych osób zamieszkujących lokal komunalny, w najbardziej dogodny dla Państwa sposób:

Termin, w jakim należy przekazać  informacje do Zarządcy, upłynie w dniu 19.11.2021 r. i po tym terminie Zarządca wpisze samodzielnie, do deklaracji, ilość osób widniejącą w umowie najmu lokalu.

Uprasza się, wszystkich  Najemców, o potraktowanie sprawy jako pilnej i nie odkładanie kontaktu z KPW Gogolin Sp. z o.o. na ostatni moment.

 

 

1.10.2021 r. - Informacja dla mieszkańców budynków komunalnych gm. Gogolin.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższych dniach, w budynkach komunalnych gm. Gogolin, zostaną przeprowadzone roczne / okresowe przeglądy:

- kominiarskie,

- instalacji gazowych.

W związku z powyższym, uprasza się Wszystkich mieszkańców o udostępnianie mieszkań, celem przeprowadzenia w nich okresowej, obowiązkowej kontroli.

Mieszkańcy, którzy z jakichś powodów nie będą obecni podczas w/w przeglądów, otrzymają kartkę do drzwi z prośbą o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Zarządcą budynku, w celu ustalenia dodatkowego terminu przeglądu.

Osobą kontaktową ze strony Zarządcy, jest p. Grażyna Kowolik – Kierownik, pod nr tel: 517 023 391; e-mail: grazyna.kowolik@kpwgogolin.pl

 

1.09.2021 r. - Informacja o przerwach w pracy - KASA Spółki.

Informujemy klientów KPW Gogolin, że w dniu 3 września - piątek KASA spółki mieszcząca się w budynku przy ulicy Ligonia 15 będzie NIECZYNNA. Powodem zamknięcia kasy spółki są niezbędne do wykonania prace serwisowe związane z aktualizacją systemów informatycznych oraz niezbędnymi pracami w serwerowni spółki.

Informujemy, że płatności w tych dniach można dokonywać w banku, na poczcie lub bankowym przelewem internetowym.

 

27.07.2021 r. 

Awaria Obrowiec - brak wody 27.07.2021

Informujemy iż w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 27.07.2021 (wtorek ) od godz. 7:30 d0 14:00 w miejscowości Obrowiec wystąpi przerwa w dostawie wody.

W związku z w/w pracami miejscowo mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz zwiększona mętność wody. Dlatego sugerujemy aby w tym dniu ograniczyć pranie białych ubrań i tekstyliów.

Za utrudnienia serdecznie  przepraszamy

 

 

23.06.2021 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

Dział Transportu i Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK GOSPODARCZY

 

1.Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe

dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na pojazdach specjalistycznych typu śmieciarka

- staranność w wykonywaniu zadań

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność

- prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

2. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- systematyczny odbiór odpadów z punktów składowania

- opróżnianie pojemników

- załadunek zawartości pojemników wypełnionych odpadami do pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka

- oczyszczanie terenu Gminy Gogolin

- koszenie terenów zielonych

- drobne prace remontowo-budowlane

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku

- umowa o pracę na czas określony

- miejsce pracy – Gogolin

4. Wymagane dokumenty:

- CV

5. Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w

  Gogolinie ul. Ligonia 15

- elektronicznie: na adres 

 

Data zatrudnienia: lipiec 2021

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”

 

10.06.2021 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

Dział Transportu i Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

Kierowca kat. B, C; Pracownik Działu Transportu i Gospodarki Odpadami

Miejsce pracy: Gogolin

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe

- prawo jazdy kat. B, C

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

- staranność w wykonywaniu zadań

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność

2. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie pojazdów zgodnie z uprawnieniami

- wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zakresu obowiązków

- dbanie o powierzone mienie

- rzetelność i terminowość

- organizacja własnej pracy

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę na terenie kraju od poniedziałku do piątku

- umowa o pracę na czas nieokreślony

- miejsce pracy – Gogolin

4. Wymagane dokumenty:

- CV

- Dokumenty potwierdzające staż pracy i posiadane kwalifikacje

5. Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w

  Gogolinie ul. Ligonia 15

- elektronicznie: na adres sekretariat@kpwgogolin.pl

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę na terenie kraju od poniedziałku do piątku

- docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony, pierwsza umowa na czas określony

- miejsce pracy – Gogolin

Data zatrudnienia: lipiec 2021

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

2.06.2021 r. - Spółka KPW nieczynna dnia 4 czerwca 2021 roku (Piątek).

Informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. (piątek) Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie będzie nieczynne zgodnie z zarządzeniem nr 20/2020 Prezesa Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. dotyczącym dni wolnych w 2021 r.

Jednocześnie informujemy iż PSZOK w Gogolinie będzie czynny normalnie w stałych godzinach pracy: piątek i sobota w godz. 7.00-15.00.

 

7.05.2021 r. - AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOGOLINIE

Z powodu awarii sieci wodociągowej przy ul. Zielonej i Krapkowickiej w Gogolinie nastąpi przerwa w dostawie wody na czas usunięcia awarii.

Informujemy mieszkańców ul. Kolejowej, Konopnickiej, Szkolnej, Wyzwolenia, Sienkiewicza, Zielonej, Uroczej, Leśnej, Wierzbowej, Romantycznej, Przyjaciół Schongau, Nowej, Wapiennej i Kamiennej w Gogolinie, że w dniu 7 maja 2021 r. z powodu awarii sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

4.05.2021 r. - Awaria sieci wodociągowej przy ul. Kozielskiej w Gogolinie została usunięta. Mieszkańcom ulic: Kozielska, Rolna i Czereśniowa w Gogolinie przywrócono dostawę wody. W chwili obecnej trwa płukanie sieci w tym rejonie. Podczas płukania mogą wystąpić zaburzenia ciśnienia w sieci oraz chwilowe pogorszenia w jakości dostarczanej wody. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

4.05.2021 r. - AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOGOLINIE

Informujemy mieszkańców ul. Kozielskiej, Rolnej i Czereśniowej w Gogolinie, że w dniu 4 maja 2021 r. z powodu awarii sieci wodociągowej na ul. Kozielskiej wystąpi przerwa w dostawie wody. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

21.04.2021 r. - Informacja o przerwach w pracy KASA Spółki.

Informujemy klientów KPW Gogolin, że w dniach od 23 kwietnia - piątek do 27 kwietnia - wtorek KASA spółki mieszcząca się w budynku przy ulicy Ligonia 15 będzie NIECZYNNA. Powodem zamknięcia kasy spółki są niezbędne do wykonania prace serwisowe związane z aktualizacją systemów informatycznych oraz niezbędnymi pracami w serwerowni spółki.

Informujemy, że płatności w tych dniach można dokonywać w banku, na poczcie lub bankowym przelewem internetowym.

 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gogolin, których nieruchomości nie zostały podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej od dnia 1 kwietnia 2021 roku zarząd spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin podjął decyzję o obniżeniu cen za "wywóz szamba".

Dodatkowo aby usprawnić transport odpdadów płynnych podjęto decyzję o zakupie nowej beczki do przewozu odpadów płynnych o większej pojemności.
 

 

 

 

Wersja XML